0318-616611
0

Graffiti verwijderaar HG 600ml.

Bestelnummer: 897221 op voorraad: 0 (Verwacht 12-7-2021)

Verpakt per: Fles Prijs per: Fles

18,31 (excl. BTW)
Logo

Fabriekscode (OEM): 127060100

Specificaties
Productnummer: 897221
Merk: HG
Voorraad: 0
Verpakt per: Fles / 1
Prijs per: Fles
Kleuren: Rood
Kleuren: Rood
Omschrijving

Onze graffiti verwijderaar rekent af met spuitbusverf, verse verfspatten en viltstiftvervuiling op kwetsbare oppervlakken zoals verf, lak en kunststof.

Mild van geur.

Vrij van vluchtige oplosmiddelen.

Biologisch afbreekbaar.

Veiligheidsinformatie: veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veroorzaakt huidirritatie.

Kan een allergische reactie veroorzaken.

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Gebruik beschermende handschoenen en een veiligheidsbril.

Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.

contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen.

Verwijder inhoud / verpakking in navolging van lokale regulering.

Na het werken met dit product de handen grondig met zeep wassen.

Alternatieve producten