0318-616611
0

Inox reiniger en ontkalker DIPP

Bestelnummer: 891419 op voorraad: 16

Verpakt per: Stuk Prijs per: Stuk

vanaf 6,61 (excl. BTW)
Aantal Prijs
1 6,61
2 4,96
Logo

Fabriekscode (OEM): 2195

Specificaties
Productnummer: 891419
Merk: DIPP
Voorraad: 16
Verpakt per: Stuk / 1
Prijs per: Stuk
Kleuren: Roze
Kleuren: Roze
Omschrijving

Verwijdert alle watervlekken, vuil en kalkaanslag van oppervlakken, machines en materialen in inox/rvs.

Geschikt voor vaatwasmachines, tafels, toonbanken, werkbanken, was- en spoelbakken, rollend materiaal, snijmachines, enz.

Krast niet en geeft een glanzend resultaat.

Veiligheidsinformatie.

Bevat zoutzuur.

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Raak, nevel en dampen niet inademen.

Handen grondig wassen na het werken met dit product.

Beschermende handschoenen en kleding dragen.

Oog -en gelaatbescherming dragen.

Spoel de mond na inslikken en wek geen braken op.

Bij contact met huid of haar, deze afspoelen -of douchen.

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Na inademing de persoon in de frisse lucht brengen en er voor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

Bij contact met ogen deze voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen indien mogelijk verwijderen en blijven spoelen.

Raadpleeg onmiddellijk een antigifcentrum of arts.

Alternatieve producten