0318-616611
0

Keukenreiniger Cleaninq 1 liter

Bestelnummer: 1000061 op voorraad: 510

Verpakt per: Stuk Prijs per: Stuk

3,21 (excl. BTW)
Logo
Icon
Icon
Fabriekscode (OEM):
1000061Q
EAN-Code
8712453092168 per 1 stuk
8712453092168 per 1 stuk
Specificaties
Productnummer: 1000061
Merk: Cleaninq
Voorraad: 510
Verpakt per: Stuk / 1
Prijs per: Stuk
Kleuren: Transparant
Omschrijving

Keukenreiniger voor het reinigen van alle oppervlakken in de keuken.

Geurloos.

Verwijdert snel al het vet en vuil.

1 liter.

Bevat Sodium laurylether (2 EO) sulphate, Sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts, Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd, N-bis (hydroxyethyl).

Veroorzaakt huidirritatie.

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen.

Draag oogbescherming, beschermende handschoenen.

Bij contact met ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen.

Onmiddellijk een arts raadplegen.

Bevat Methylisothiazolinone.

Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Water vermengen met0,5 – tot 1% keukenreiniger.