0318-616611
 

Ontstopper Greenspeed Drain Blitz 1l

Bestelnummer: 1385372 op voorraad: 24

Verpakt per: Fles Prijs per: Fles/1 Liter

6,26 (excl. BTW)
Aantal Prijs
1 6,26
8 6,08
Logo
Fabriekscode (OEM):
4003096
EAN-Code
5407003310351 per 1 stuk
5407003310351 per 1 stuk
Specificaties
Productnummer: 1385372
Merk: Greenspeed
Voorraad: 24
Verpakt per: Fles / 1
Prijs per: Fles/1 Liter
Kleuren: Blauw
Kleuren: Blauw
Omschrijving

Drain Blitz is een ecologische ontstopper voor professioneel gebruik.

Drain Blitz lost de verstoppingen van papier, zeep, vet, haar, kalk zeep en andere organische materialen op.

Het product tast de leidingen niet aan.

Drain Blitz is vrij van chloor- of andere verbindingen, van minerale zuren en van detergenten afgeleid van petroleum.

Alle gebruikte detergenten zijn van plantaardige oorsprong.

Alle ingrediënten van niet-minerale oorsprong zijn volledig biologisch afbreekbaar.

Onverdund product in de leiding brengen. 24h laten inwerken, en doorspoelen met water.

Veiligheidsinformatie: trek bij huidcontact verontreinigde kleding uit en spoel de huid met water.

Onmiddellijk naar een ziekenhuis vervoeren.

Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.

contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen.

Onmiddellijk een arts raadplegen.

Na inslikken: eerst spoelen met veel water.

Geen braken opwekken en onmiddellijk naar een ziekenhuis vervoeren.

Bij inademing: rechtop laten zitten, frisse lucht, rust en naar ziekenhuis vervoeren.

Draag beschermende handschoenen en een veiligheidsbril.