0318-616611
0

Sanitairreiniger Mr Proper 750ml

Bestelnummer: 891632 op voorraad: 149

Verpakt per: Fles Prijs per: Fles/750 Milliliter

vanaf 1,55 (excl. BTW)
Aantal Prijs
1 1,55
12 1,47
Logo

Fabriekscode (OEM): 46629865

Specificaties
Productnummer: 891632
Merk: MR Proper
Voorraad: 149
Verpakt per: Fles / 1
Prijs per: Fles/750 Milliliter
Kleuren: Wit
Doelgroep: Inkoper, Onderwijs, Zakelijke dienstverlening, ZZP'er
Thema: Facilitair, Opruimen en verhuizen
Kleuren: Wit
Omschrijving

Speciale formule voor dagelijks onderhoud.

Helpt kalkaanslag te voorkomen.

Exclusieve combinatie van tensio-active stoffen.

Product te gebruiken zonder gevaar voor septische putten.

Product onder de rand aanbrengen.

Borstelen en naspoelen.

Veiligheidsinformatie: kan bijtend zijn voor metalen.

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veroorzaakt huidirritatie.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.

contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen.

Onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen.

Oogbescherming dragen.

Bij contact met de huid met veel water wassen.

Niet vermengen met andere schoonmaakproducten.

Gerelateerde producten