0318-616611
 

Vaatwastabletten Sun Professional 200 stuks

Bestelnummer: 891643 Op voorraad: 525

Verpakt per: PAK Prijs per: PAK/200 Stuk

41,33 (excl. BTW)
Aantal Prijs
1 41,33
4 39,27
Logo
Icon
Icon
Fabriekscode (OEM):
7515858
EAN-Code
7615400080366 per 1 stuk
7615400080366 per 1 stuk
Specificaties
Productnummer: 891643
Merk: Sun
OEM nummer: 7515858
EAN nummer: 7615400080366
Lengte: 284 mm.
Breedte: 148 mm.
Hoogte: 277 mm.
Gewicht: 4086 gr.
Voorraad: 525
Verpakt per: PAK / 1
Prijs per: PAK/200 Stuk
Kleuren: Blauw
Doelgroep: Inkoper, Onderwijs, Zakelijke dienstverlening, ZZP'er
Thema: Facilitair, Opruimen en verhuizen
Kleuren: Blauw
Formaat: A4+
Milieu: EU Ecolabel, Aandacht voor het milieu
Omschrijving

Makkelijk doseerbare tabletten ontwikkeld voor uitstekende vuilverwijdering.

Bij alle waterhardheden, van hardnekkige vlekken, zoals koffie, thee en lippenstift.

100% wateroplosbaar sachet.

Bij de All-in-one tabletten is Sun spoelglans en zout al toegevoegd.

Gevarenaanduiding;

H319 "veroorzaakt ernstige oogirritatie".

EUH208 "Kan een allergische reactie veroorzaken".

Veiligheidsinformatie.

P102 "Buiten het bereik van kinderen houden".

P337+P313 "Raadpleeg een arts of anti-gif centrum bij onwel voelen of irritatie na inademing, aanraking met huid en/of ogen of inslikken".

Bij aanraking met de huid dient de huid gewassen te worden met lauw, zacht stromend water gedurende minstens 30 minuten.

P305+P351+P338 "Bij aanraking met de ogen dienen ogen gespoeld te worden met lauw water, gedurende minsten 15 minuten.

Contactlenzen dienen, indien mogelijk verwijderd te worden".

Bij inslikken de mond spoelen, onmiddellijk 1 glas water drinken en geen braken opwekken.

Bij een bewusteloos persoon nooit iets via de mond toedienen.

In één pak zitten 5 zakjes met 40 vaatwastabletten.

Gerelateerde producten